pict header 1

Moderní zplynovací kotle s úpravou pro hořák na pelety

DC18S

DC18S

Zplynovací kotle se zabudovaným hořákem na pelety ve vrchních dvířkách jsou zajímavým řešením určeným pro všechny kotle do výkonu 40 kW (mimo modelů GD, GS(X)), vybavené odtahovým ventilátorem.

Standardně jsou v této variantě vyráběny tyto modely:

rozsah výkonu
dřevo / pelety

 • DC18S s úpravou pro hořák 20 / 6 - 20 kW
 • DC25S s úpravou pro hořák 27 / 7 - 24 kW
 • DC32S s úpravou pro hořák 35 / 7 - 24 kW

rozsah výkonu
dřevo a brikety / pelety

 • DC24RS s úpravou pro hořák 26 / 7 - 24 kW
 • DC30RS s úpravou pro hořák 32 / 7 - 23 kW

rozsah výkonu
uhlí / pelety

 • C18S s úpravou pro hořák 20 / 6 - 20 kW
 • C20S s úpravou pro hořák 25 / 7 - 24 kW
 • C30S s úpravou pro hořák 32 / 7 - 24 kW
 • AC25S s úpravou pro hořák 26 / 6 - 20 kW
 • AC35S s úpravou pro hořák 35 / 7 - 24 kW

Kotle jsou zkonstruovány tak, že těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tlouštce 8 až 3 mm, které se skládá:

 • z vrchní komory (6 mm), která je ve vrchní části opatřena dvířky s otvorem pro zabudování hořáku na pelety a ve spodní části opatřen zplynovací tryskou nebo otočným litinovým roštem pro snadné odstranění popela.
 • ze spodního prostoru, který je opatřen keramickými tvarovkami pro ideální vyhoření všech spalitelných látek s vysokou účinností při ekologicky šetrném spalování, který slouží i jako popelník

dc18s_s_upravou

Výhody zabudování hořáku do standardního kotle

 • Jednoduché a cenově přijatelné řešení
 • Možnost vytápět komfortně peletami bez ručního přikládání
 • Velký zásobník na pelety 500, 1000 l, textilní zásobní, část kotelny jako zásobník = doplňování paliva jednou za 7 a 14 dní, jednou za rok
 • Pohodlné a bezprašné vybírání popela s odtahovým ventilátorem jednou za 7 až 30 dní
 • Automatické zapalování pelet zapalovací spirálou u hořáku již v základu
 • Vysoká účinnost 83 až 91 % podle typu paliva a kotle a nastaveného výkonu = velká úspora nákladů na vytápění
 • Ekologické spalování - kotle dle ČSN EN 303-5 třídy 4 možná dotace z programu Zelená úsporám ze SFŽP a Kotlíkové dotace
 • Chladící smyčka proti přetopení = bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva
 • Malé rozměry a moderní design

Hořák Atmos A25 ve vrchních dvířkách

hořák Atmos A25 ve vrchních dvířkách

Úprava pro hořák na pelety

Chladící smyčka proti přetopení

Základní data certifikovaných kotlů

TYP KOTLE
Technická data:
  DC18S
s úpravou
DC22S
s úpravou
DC25S
s úpravou
DC32S
s úpravou
DC50S
s úpravou
DC24RS
s úpravou
DC30RS
s úpravou
C18S
s úpravou
C20S
s úpravou
C30S
s úpravou
C25ST
s úpravou
C32ST
s úpravou
AC25S
s úpravou
AC35S
s úpravou
Výkon kotle na dřevěné pelety kW 6 - 20 7 - 24 7 - 24 7 - 24 13,5 - 45 7 - 24 7 - 24 6 - 20 7 - 24 7 - 24 7 - 24 7 - 24 4 - 20 7 - 24
Předepsaný tah komína Pa 20 23 23 25 25 22 24 20 23 25 23 25 20 24
Hmotnost kotle kg 283 324 326 345 433 331 365 298 351 395 379 415 297 377
Objem vody l 45 58 58 80 89 58 65 45 64 68 68 74 45 68
Obsah násypky dm3 66 100 100 140 180 93 93 66 100 125 100 125 66 100
Připojovací napětí V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Max. délka dřeva mm 330 530 530 530 730 330 330 330 330 340 330 430 330 330
Předepsané palivo (preferované)   Kvalitní dřevěné pelety o ø 6 - 8 mm (bílé pelety)
Minimální teplota vratné vody °C 65
Účinnost % 91,5 91,2 91,2 91,8 90,4 86,4 92,9 91,5 91,1 92,4 91,1 92,4 91,5 91,1
Třída kotle dle ČSN EN 303-5   5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5
Třída energetické účinnosti   A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Dotované kotle v ČR   ANO ANO ANO ANO ANO     ANO     ANO ANO ANO ANO
Hořák   A25 A25 A25 A25 A45 A25 A25 A25 A25 A25 A25 A25 A25 A25

Hořák na pelety ATMOS A25/45

Dávkování paliva: externím šnekovým dopravníkem řízeným z elektronické regulace hořáku.

 • Pro hořák A25 jsou určeny externí bezhřídelové dopravníky DA1500 o délce 1,5 m, DA2000 o délce 2 m a dopravník DA2500 o délce 2,5 m, všechny o průměru 75 mm.
 • Pro hořák A45 jsou určeny externí hřídelové dopravníky DRA50 o délce 1,7 m, 2,5 m, 4 m a 5 m o průměru 80 mm.

Vrchní přikládací dvířka zásobníku paliva jsou upravená pro zabudování hořáku ATMOS A25 / A45.

Hořák ATMOS A25

A25

ATMOS A25 / A45

Hořák ATMOS A25 / A45 je určen pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměru 6 až 8 mm, o délce 10 až 25 mm a výhřevnosti 17 - 19 MJ.kg-1. Výhodou těchto hořáků je automatické zapalování paliva pomocí žhavící spirály, která zapálí pelety kdykoli je potřeba zatopit. Hořák a kotel tak pracuje na plný výkon s nejvyšší účinností a nejlepší kvalitou spalování. Na rozdíl od řady konkurenčních výrobků, které nemají zapalovací zařízení a musí udržovat žhavou vrstvu ve spalovacím prostoru. Jsou tak provozovány při malém výkonu, kdy klesá teplota spalin pod 100°C. Tím dochází ke kondenzaci dehtů a kyselin ve spalovacím prostoru, ke zkracování životnosti kotle, nemluvě o nižší účinnosti, vyšší spotřebě paliva, horší kvalitě spalování, zanášení kotle a tedy k jeho častějšímu čištění.

Předepsané palivo: kvalitní dřevěné pelety (bílé) o průměru 6 až 8 mm, délce 5 až 25 mm a výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1.

Displej hořáku: slouží k zobrazování aktuálního stavu hořáku a k nastavování jeho funkcí

Řízení hořáku: elektronickou regulací AC07X (AC07), která ovládá chod externího dopravníku, dvou zapalovacích spirál a ventilátoru dle požadavků kotle a topného systému. Elektronika je jištěná bezpečnostním termostatem kotle, bezpečnostním termostatem na přívodu pelet do hořáku, snímačem otáček ventilátoru a fotocelou pro snímání plamene. Chod hořáku je signalizován na displeji elektronické regulace.

Zapalování paliva: automatické za pomoci dvou elektrických zapalovacích spirál.

Základní funkce hořáku:
Možnost využití dvou rezervních výstupů R a R2 pro různé aplikace
Možnost zapojení čtyř různých čidel TS, TV, TK a TSV
TS - čidlo spodní na nádrži
TV - čidlo vrchní na nádrži
TK - čidlo kotle nebo prostřední čidlo na nádrži
TSV - čidlo spalin nebo solárního panelu

 • řízení hořáku podle dvou teplot na vyrovnávací nádrži
 • řízení ventilátoru kotle z hořáku za pomoci rezervního výstupu
 • řízení kotlového čerpadla z hořáku za pomoci rezervního výstupu
 • ovládání solárního systému přímo z hořáku

Pro hořák A25 jsou určeny externí bezhřídelové dopravníky DA2000 o délce 2 m a dopravník DA2500 o délce 2,5 m, všechny o průměru 75 mm

Pro hořák ATMOS A25 jsou určeny tyto dopravníky:

 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 typ DA2000 o délce 2 m a průměru 80 mm
 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 typ DA2500 o délce 2,5 m a průměru 80 mm
 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 typ DA3000 o délce 3 m a průměru 80 mm
 • Šnekový dopravník pro hořák ATMOS A25 typ DA4000 o délce 4 m a průměru 80 mm

Pro hořák ATMOS A45 jsou určeny tyto dopravníky:

 • Šnekový dopravník hřídelový DRA50 o délce 1,7 m a průměru 80 mm (převodovka 40 W)
 • Šnekový dopravník hřídelový DRA50 o délce 2,5 m a průměru 80 mm (převodovka 40 W)
 • Šnekový dopravník hřídelový DRA50 o délce 4 m a průměru 80 mm (převodovka 40 W)
 • Šnekový dopravník hřídelový DRA50 o délce 5 m a průměru 80 mm (převodovka 40 W)

Výhody zabudování hořáku do standardního kotle

 • Jednoduché a cenově přijatelné řešení
 • Možnost spalovat velké kusy dřeva nebo vytápět komfortně peletami bez ručního přikládání
 • Snadné přikládání dřeva, briket nebo uhlí bez kouře s odtahovým ventilátorem = čistá kotelna
 • Velký zásobník na pelety 500 ,1000 l (část kotelny) = doplňování paliva jednou za 7 a 14 dní (jednou za rok)
 • Pohodlné a bezprašné vybírání popela s odtahovým ventilátorem jednou za 14 až 30 dní
 • Automatické zapalování pelet zapalovací spirálou u hořáku již v základu
 • Vysoká účinnost 83 až 91 % podle typu paliva a kotle = velká úspora nákladů na vytápění
 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4, 5
 • Chladící smyčka proti přetopení = bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva spalinovým termostat
 • Malé rozměry a moderní design

Instalace

Při instalaci hořáku do vrchních dvířek zplynovacího kotle, je nutné použít dopravník o minimální délce 2 metry, tak aby délka hadice mezi dopravníkem a hořákem byla minimálně 20 cm z důvodu bezpečnosti. Optimální délka hadice je však cca 40 cm, tak aby bylo možné snadno otevřít dvířka s hořákem na pelety při čištění spalovací komory.

prostor kotelny 2 full

prostor kotelny 2 full

Legenda: 1 - Komín | 2 - Kouřovod | 3 - Kotel | 4 - Hořák | 5 - Dopravník | 6 - Zásobník

Doporučené zapojení

Doporučeným zapojením kotle je zapojení s Laddomatem 22 nebo termoregulačním ventilem a vyrovnávací nádrží o objemu 500 nebo 1000 l pro docílení nízké spotřeby paliva a vysoké životnosti hořáku a kotle. Pro další úsporu paliva (až 20 %) a správnou funkci nabíjení vyrovnávací nádrže použijte speciálně vyvinutou regulaci ATMOS ACD01 nebo sadu AS25 , která je určena pro speciální funkce hořáku ATMOS A25.

INFO - Od 1.3.2017 jsou kotle s úpravou pro hořák vybaveny z výroby dvěma moduly AD03, přepínacím vypínačem, čidlem teploty kotle TK (KTF 20), termostatem na čerpadlo 70 °C a vývodem s konektorem pro čerpadlo v kotlovém okruhu.
Čidlo TK zasunuté v jímce kotle (z výroby), čidla TV a TS v jímkách na akumulační nádrži, vše společně zapojeno přímo do konektoru hořáku. Moduly (2x AD03) vloženy pod přístrojovou kapotu kotle a zapojeny na svorkovnici kotle. Oba moduly AD03 ovládá odtahový ventilátor kotle a čerpadlo v kotlovém okruhu. Provedení kotlů 2016 obsahují pouze jeden modul AD02 pro ovládání odtahového ventilátoru. Kotle s úpravou MODEL 2017 jsou vybaveny (od výrobního čísla kotle 327 700): 2x modul AD03, přepínací vypínač, čidlo teploty kotle KTF 20, termostatem na čerpadlo 70 °C, vývod pro čerpadlo v kotlovém okruhu.

Zapojení kotle s hořákem ATMOS A25/A45

schema zapojeni as25 full

Zapojení kotle s hořákem A25 a elektronickou regulaci ACD01

schema zapojeni acd01 full

Kotle s úpravou pro hořák na pelety ATMOS A25 je možné objednat přímo z výroby v levém nebo pravém provedení. V případě, že budete chtít hořák nainstalovat do standardrního nebo jiného kotle ATMOS, je možné si objednat speciální sadu pro jeho přestavbu, umožňující instalaci hořáku na pelety do vrchních dvířek. Sada se skládá z kompletních upravených dvířek, speciální elektroinstalace a příslušenství o 23 položkách.

Sada pro zabudování hořáku na pelety do vrchních dvířek

 • s pravým otvíráním - hořáku A25 - kód: S0532 - provedení 2016
 • s levým otvíráním - hořáku A25 - kód: S0533 - provedení 2016
 • s pravým otvíráním - hořáku A25 - kód: S1222 - model 2017
 • s levým otvíráním - hořáku A25 - kód: S1223 - model 2017
 • s pravým otvíráním - hořáku A45 - kód: S0624 - provedení 2016
 • s levým otvíráním - hořáku A45 - kód: S0625 - provedení 2016
 • s pravým otvíráním - hořáku A45 - kód: S1224 - model 2017
 • s levým otvíráním - hořáku A45 - kód: S1225 - model 2017

Pozor - hořák na pelety ATMOS A25 je možné nainstalovat pouze do zplynovacího kotle vybaveného odtahovým ventilátorem do výkonu 40 kW. Pro kotel DC50S o výkonu 50 kW je určen hořák ATMOS A45.