pict header 1

Paliva a energie

Dřevo

DřevoDoporučujeme spalovat dřevo o vlhkosti 12 - 20 %. Maximální výkon a dlouhou životnost kotle zajistíte, budete-li spalovat dřevo minimálně 2 roky odleželé. V následujícím grafu uvádíme závislost obsahu vody na výhřevnosti paliva. Užitečný energetický objem ve dřevě klesá velmi výrazně s obsahem vody.

Například:
Dřevo s 12 - 20 % vody má tepelnou hodnotu 4 kWh / 1kg dřeva
Dřevo s 50 % vody má tepelnou hodnotu 2 kWh / 1kg dřeva

Graf
Závislost výhřevnosti paliva na obsahu vody ve dřevě
Dřevo druh   tepelná kapacita na 1 kg 
kcal  kJoule  kWH 
 smrk 3900 16250 4,5
 borovice 3800 15800 4,4
 bříza 3750 15500 4,3
 dub 3600 15100 4,2
 buk 3450 14400 4,0

 

Čerstvé dřevo hřeje málo, špatně hoří, silně kouří a podstatně zkracuje životnost kotle a komínu. Výkon kotle poklesne až na 50 % a spotřeba paliva stoupne na dvojnásobek.

 

Hnědé uhlí

Hnědé uhlí Předepsaným palivem pro naše kotle je hnědé uhlí ořech 1. Náhradním palivem je kostka nebo brikety. Doporučujeme spalovat uhlí méně spékavé a s nízkým obsahem síry. Palivo o menší zrnitosti lze přidávat jen na žhavou vrstvu a v malém množství.

 

 

 

Černé uhlí

Předepsaným palivem pro naše kotle je uhlí OŘECH 1 o výhřevnosti 17 - 30 MJ.kg-1. Náhradním palivem je kostka nebo brikety. Doporučujeme spalovat uhlí méně spékavé a s nízkým obsahem síry. Palivo o menší zrnitosti lze přidávat jen na žhavou vrstvu a v malém množství

 

Dřevěné brikety a brikety z obilné a řepkové slámy

Dřevěné brikety a brikety z obilné a řepkové slámy Ekologické dřevěné brikety se vyrábějí z dřevního odpadu vysokotlakým lisováním bez jakýchkoliv chemických pojidel. V České republice je vyrábí a prodává řada firem. Kvalita dřevěných briket je však různá. Kvalitní dřevěné brikety poznáme podle toho, že se při spalování v přikládacím prostoru nerozpadávají na piliny. Dřevěné brikety které se rozpadávají na piliny je možné spalovat jen v kombinaci s kusovým dřevem, nebo hnědým uhlím, nikdy ne však samostatně. Ucpávají zplynovací trysku, nebo zplynovací rošt.

 

Pelety

Pelety Pelety jsou novým palivem vyráběným obdobným způsobem jako dřevěné brikety z odpadního dřeva, lisováním. Za kvalitní pelety považujeme pelety bílé vyráběné z měkkého dřeva bez kůry. Pro kotle Atmos se používají pelety o průměru 6 až 8 mm.

Jiné pelety z řepkové nebo obilné slámy jsou momentálně jen okrajovou a velmi problematickou záležitostí, proto se jejich spalováním naše firma nezabývá.

 

Výrobci pelet a briket PDF (38kB)

 

Porovnání nákladů na vytápění podle jednotlivých paliv

Palivo Průměrná
výhřevnost
paliva
Průměrná cena
paliva 1.1.2014
Průměrná účinnost
a druh
použitého kotle
Roční spotřeba paliva
při spotřebě 120 GJ
a objemu vytáp.
prostor 370 m3
Celkové
náklady na
topnou sezónu
v Kč
Kusové dřevo 14,8 MJ/kg 800 ,- Kč/
prostorový metr
Zplynovací kotel ATMOS
s účinností 85%
9,5 t
21 prost. metrů
16.800,-
Klasický kotel s účinností 65% 12,5
28 prost. metrů
22.400,-
Hnědé uhlí 18 MJ/kg 2800-3800 Kč/t Zplynovací kotel ATMOS
s účinností 85%
7,9 t 22.120 - 30.020
Klasický kotel určený pro jiné palivo 65% 10,3 28.840 - 39.140
Černé uhlí 29,5 MJ/kg 5.000-6.000 Kč/t Zplynovací kotel
ATMOS
s účinností 85 %
4,8 t 24.000 - 28.800
Klasický kotel
s účinností 65 %
6,3 t 31.500 - 37.800
Uhelné brikety
(hnědouhelné)
19,8 MJ/kg 4.500-6.000
Kč/t
Zplynovací kotel
ATMOS
s účinností 85 %
7,2 t 32.400 - 43.200
Klasický kotel
s účinností 65 %
9,4 t 42.300 - 56.400
Dřevěné Pelety
(kvalitní bílé)
18 MJ/kg 4.500-7.000
Kč/t
Speciální kotel ATMOS
s účinností 91%
7,4 t 33.300 - 51.800
Dřevěné brikety 18 MJ/kg 4.000-6.000 Kč/t Zplynovací kotel ATMOS
s účinností 85%
7,9 t 31.600 - 47.400
Klasický kotel s účinností 65% 10,3 t 41.200 - 61.800
Zemní plyn 33,7 MJ/m3 1231 Kč/MWh
12,93 Kč/m3
Kondenzační
kotel s
účinností 105%
3390 m3 43.833,-
+ poplatky 4.500
Klasický kotel s účinností 90% 3960 m3 51.203,-
+ poplatky 4.500
Elektřina (akumulační) 3,6 MJ/kWh 1,89 Kč/kWh 98% 34 010 kWh 64.279,-
+ poplatky 5.400
Elektřina
(přímotopná)
3,6 MJ/kWh 2,55 Kč/kWh 99% 33 670 kWh 85.859,-
+ poplatky 7.700
Extra LTO 42 MJ/kg 19 až 29 Kč/kg 90% 3180 kg 60.420 - 92.220
Propan Butan 46 MJ/kg 25 až 35 Kč/kg 90% 2900 kg 72.500 - 101.500

Další poplatky

Elektřina (přímotopná, akumulační) Měsíční platba podle zvolené velikosti jističe (453,- až 641,- Kč)
Zemní plyn Měsíční platba podle zvolené velikosti odběru (337,- až 408,- Kč)
Propan Butan Pravidelné revize tlakové nádoby
Hnědé uhlí Poplatek za odvoz popela

Skutečné náklady na vytápění jsou v praxi u zplynovacích kotlů, oproti klasickým kotlům, ještě nižší o 10 až 15% než jak je uvedeno v tabulce. To je způsobeno jejich schopností dobře regulovat výkon při zhruba stejné účinnosti, což u klasických kotlů dobře nejde.