pict header 1

Úsporné zplynovací kotle na uhlí

Zplynovací kotle na hnědé uhlí

Kotel C18S

Kotel C18S

Jsou konstruovány pro spalování hnědého uhlí a dřeva jako náhradního paliva (na zátop), na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování paliva a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

Výhody zplynovacích kotlů na uhlí ATMOS

 • Možnost spalovat kvalitně hnědé uhlí
 • Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
 • Vysoká účinnost 81 až 88 % podle typu - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologicky šetrnější spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden u uhlí jednou denně)
 • Snadné čištění - (C25ST, C32ST, C50S - kotle s trubkovnicí)
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Vysoká kvalita

Nastavení roštovacích segmentů je znázorněno na obrázku a je jednotné při spalování uhlí a dřeva. Kanálek na přívod sekundárního vzduchu a rovná část zplynovacího roštu musí směřovat vždy dolů.

CHRÁNĚNO PRŮMYSLOVÝM PATENTEM!

Nastavení roštovacích segmentů

Pohled do horní přikládací komory

Odtahový ventilátor

Pohled do spodní spalovací komory

Chladící smyčka proti přetopení

Odtahový ventilátor minimalizuje kouření
při přikládání a provozu kotle

Odtahový ventilátor

Chladící smyčka proti přetopení

Chladící smyčka proti přetopení

Instalace a regulace

Instalace

Kotle ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 21, 22 nebo termoregulačním ventilem pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 - 90 °C. Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi, které nám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.

Regulace kotlů

Elektromechanická - regulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80 - 90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80 - 85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.

Kotle navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle pracují na snížený výkon do 70 % jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.


Panel se standardní regulací

Panel se standartní regulací

Složení panelu:
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový termostat

Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení provozu kotle (ventilátoru) jednoduchým způsobem.
Provedení panelu se standartní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle

Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.


Velikost přikládací komory

Zplynovací kotle na dřevo

Hoření plamene ve spodní spalovací komoře
v kulovém prostoru

hoření plamene ve spodní spalovací komoře v kulovém prostoru

Zplynovací kotle na hnědé uhlí

ATMOS Kombi kotel na hnědé uhlí, hnědouhelné brikety C18S, AC25S

Zplynovací kotle na dřevo

ATMOS Kombi na hnědé uhlí, hnědouhelné brikety C20S, C25ST, C30S, C32ST, C40S, C50S, AC35S, AC45S

Zplynovací kotle na dřevo

C20S

LEGENDA K NÁKRESU KOTLŮ NA HNĚDÉ UHLÍ - C18S, C20S, C25ST, C30S, C32ST, C40S, C50S

1. Těleso kotle 20. Vypínač
2. Dvířka plnící (vrchní) 21. Trubkový výměník - trubkovnice (C25ST, C32ST, C50S)
3. Dvířka popelníková (spodní) 22. Regulátor výkonu - HONEYWELL FR124
4. Ventilátor - odtahový (S) 23. Žáruvzdorná tvarovka - kostka přední
5. Žáruvzdorná tvarovka - kostka zadní 24. Regulační (kotlový) termostat ventilátoru
6. Ovládací panel 25. Výplň dvířek - Sibral - slabý (32 mm)
7. Bezpečnostní termostat 26. Těsnění dvířek - šňůra 18 x 18
8. Regulační klapka 27. Clona topeniště - zadní
9. Rošt (segment) 30. Spalinový termostat
10. Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor 31. Kondenzátor pro odtahový ventilátor - 1μF
11. Roštová trubka 32. Chladící smyčka proti přetopení
12. Žáruvzdorná tvarovka - půlměsíc (clona dvířek) 33. Regulace primárního vzduchu
13. Roztápěcí záklopka 34. Regulace sekundárního vzduchu
14. Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo kulového prostoru    
15. Víko čistící K hrdlo kouřovodu
16. Roštovací páka L výstup vody z kotle
17. Táhlo roztápěcí záklopky M vstup vody do kotle
18. Teploměr N nátrubek pro napouštěcí kohout
19. Clona rámečku, clona topeniště - přední P nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku


 

C18SC20SC25STC30SC32STC40SC50S
A 1185 1435 1435 1435 1435 1435 1435
B 758 758 758 858 858 958 1117
C 675* 675* 675* 675* 675* 675* 675*
D 874 1121 1121 1121 1121 1121 1115
E 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
F 65 65 65 65 65 65 78
G 210 210 210 210 210 210 210
H 933 1177 1177 1177 1177 1177 1177
CH 212 212 212 212 212 212 212
I 212 212 212 212 212 212 212
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2"

* šířka kotle po demontáži bočních kapot je 555 mm

 

Technická data   C18SC20SC25STC30SC32STC40SC50S
Jmenovitý výkon kW 20 25 25 32 32 40 48
Předepsaný tah komína Pa 20 23 23 25 25 28 28
Hmotnost kotle kg 295 351 379 395 415 434 492
Objem vody v kotli l 45 64 68 70 74 77 95
Obsah násypky (přikládací komory) dm3 66 100 100 125 125 150 150
Elektrický příkon (W) W 50 50 50 50 50 50 50
Připojovací napětí (V/Hz) V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Předepsané palivo (preferované)   Hnědé uhlí ořech 1 o výhřevnosti 17 - 20 MJ/kg
Náhradní palivo (na zátop)   Suché dřevo o výhřevnosti 15 - 18 MJ/kg-1, průměr 80 - 120 mm a o vlhkosti 12 - 20 %
Maximální délka dřeva mm 330 330 330 430 430 530 530
Minimální teplota vratné vody při provozu °C 65 65 65 65 65 65 65
Teplota spalin při jmenovitém výkonu °C 169 220 164 225 181 225 230
Účinnost v celém rozsahu výkonu % 88,9 84,5 88,9 85 88,6 85,4 >83,4
Třída kotle   5 4 5 4 5 4 4
Třída energetické účinnosti   C C C C C C C
 

Zplynovací kotle na hnědouhelné brikety

Jsou konstruovány pro spalování hnědouhelných briket na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušžce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný nerezový otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování paliva a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín. Primární a sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu pro dosažení vysoké účinnosti a kvalitního spalování

Předepsaným palivem jsou hnědouhelné brikety o výhřevnosti 19 - 23 MJ.kg-1.

Výhody zplynovacích kotlů na hnědouhelné brikety ATMOS

 • Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
 • Vysoká účinnost - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4, EKODESIGN 2015/1189
 • Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel
 • Snadné čištění - (AC35S kotel s trubkovnicí)
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Vysoká kvalita

Regulace kotlů

Elektromechanická - regulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80 - 90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80 - 85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.

Kotle jsou navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle pracují na snížený výkon do 70 % jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

AC25S

NÁKRES KOTLŮ - AC25S, AC35S, AC45S

ROZMĚRYAC25SAC35SAC45S
A 1185 1435 1435
B 758 758 858
C 675* 675* 675*
D 874 1121 1121
E 152 150/152 150/152
F 65 65 65
G 210 210 210
H 933 1177 1177
CH 212 212 212
I 212 212 212
J 6/4" 6/4" 6/4"

 * šířka kotle po demontáži bočních kapot je 555 mm

Technická data AC25SAC35SAC45S
Jmenovitý výkon kW 26 35 45
Předepsaný tah komína Pa 20 24 25
Hmotnost kotle kg 297 377 397
Objem vody v kotli l 45 68 70
Obsah násypky (přikládací komory) dm3 66 100 125
Elektrický příkon W 50 50 50
Připojovací napětí V/Hz 230/50 230/50 230/50
Předepsané palivo (preferované)   hnědouhelné brikety o výhřevnosti 19 - 23 MJ.Kg-1
Maximální délka dřeva mm 330 330 430
Minimální teplota vratné vody při provozu °C 65 65 65
Teplota spalin při jmenovitém výkonu °C 240 219 254
Účinnost v celém rozsahu výkonu % 86 87,6 85,2
Třída kotle   4 4 4
Třída energetické účinnosti   C C C