pict header 1

Kombi kotle na dřevo, pelety a ELTO

dc18sp plamen drevo

Kombi kotel DC18SP - dřevo/pelety

Kombinované kotle na zplynování dřeva nebo uhlí s hořákem na pelety nebo extra lehký topný olej (ELTO)


PROSPEKT (PDF 2.5 MB)


Řada kombi kotlů ATMOS DC18SP(L), DC25SP(L), DC30SPX(L) DC32SP(L) umožňuje ekologické spalování dřeva na principu generátorového zplynování v kombinaci s hořákem na pelety (DCxxSP) nebo extra lehký topný olej ELTO (DCxxSPL). Kotel umožňuje podle typu střídání paliv, topíme peletami nebo ELTO podle toho, jaký hořák do kotle zabudujeme. V případě potřeby je samozřejmostí, možnost koupit kotel bez hořáku, s tím, že si jej vyberete později, a nebo jej použijete z minulého kotle.

Kotel je konstruován jako těleso se třemi nad sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování dřeva, tak jak to známe u klasických zplynovacích kotlů, které vyrábíme standardně. Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena požadovaným hořákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování. Spalovací systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm, navzájem se tak příliš neovlivňují, a tím dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, a proto vystačíme s jedním komínem.

Nové kombi kotle ATMOS C18SP a C25SP umožňují ekologické spalování hnědého uhlí a dřeva jako náhradního paliva (na zátop) na principu generátorového zplynování v kombinaci s hořákem na pelety.

Kotel je konstruován jako těleso se třemi nad sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování hnědého uhlí, tak jak to známe u klasických zplynovacích kotlů, které vyrábíme standardně (CxxS(T)). Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena hořákem na pelety ATMOS A25.

c18sp plamen drevo tmave kapoty 2

Kombi kotel C18SP - uhlí/pelety

Výhody kotlů ATMOS

 • možná kombinace jednotlivých druhů paliv - střídání paliva bez úprav na kotli dřevo + pelety, dřevo + ELTO (DCxxSP(X)(L)), uhlí + pelety (CxxSP)
 • možná záměna jednotlivých hořáků - kdykoli můžeme přejít na jiné médium (pelety/topný olej)
 • vysoká účinnost při jednotlivých palivech - prakticky stejná jako u speciálních kotlů na ELTO pelety (až 92,3 % při jmenovitém výkonu)
 • levnější řešení - sečteme-li náklady na pořízení dvou kotlů, jejich zapojení a odkouření (komín) zjistíme, že jeden kotel ač dražší je ekonomicky výhodnější
 • malý zastavěný prostor - oproti více kotlům
 • jeden komín a kouřovod
 • ekologický provoz – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189 (DC25SP, DC30SPX, DC32SP, C18SP, C25SP)
 • dotovaný kotel – (DC25SP, DC30SPX, DC32SP, C18SP)
 • kotel je vybaven funkcí automatického startu hořáku na pelety po dohoření dřeva

ekodesign_dotovany_kotel 

Kotle DC25SP, DC30SPX, DC32SP a C18SP splňují všechny podmínky pro získání Kotlíkové dotace.

 

Regulace a řízení

Provoz kotle je řízen zcela automaticky na požadovanou výstupní teplotu vody, tak aby byla zajištěna co nejvyšší účinnost kotle a nejlepší kvalita spalování. K tomu slouží:

 • Regulátor tahu HONEYWELL
 • Kotlový (regulační) termostat
 • Spalinový termostat
 • Termostat na čerpadlo
 • Hlavní vypínač a přepínací vypínač provozu kotle
dc18sp vzduchova klapka

Vzduchová regulační klapka

regulator tahu fr 124 2

Regulátor tahu typ FR 124

dcxxsp ovladaci panel 1

Ovládací panel se standartní regulací

Složení panelu:

Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, kotlový (regulační) termostat a spalinový termostat

Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení provozu kotle (ventilátoru) jednoduchým způsobem. Provedení panelu se standartní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle

Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

 

ventilator kourove hrdlo 6

Odtahový ventilátor a kouřové hrdlo

chladici smycka 2

Chladící smyčka kotle

 

Technické informace

NÁKRES PRO KOTLE DCxxSP(X)

dcxxsp nakres kotle 1

LEGENDA K NÁKRESU PRO KOTLE DCxxSP(X)

1. Těleso kotle 20. Vypínač s kontrolkou
2. Dvířka plnící (vrchní) 21. Brzdič (pouze DC30SPX)
3. Dvířka popelníková (prostřední) 22. Regulátor výkonu - Honeywell FR 124
4. Odtahový ventilátor 23. Chladící smyčka proti přetopení
5. Žáruvzdorná tvarovka - tryska 24. Regulační termostat
6. Ovládací panel 25. Výplň dvířek - Sibral
7. Bezpečnostní termostat (Pozor - při přetopení nutno zamáčknout) 26. Těsnění dvířek - šňůra 18x18
8. Regulační klapka 27. Žáruvzdorná tvarovka - půlměsíc (clona dvířek)
9. Žáruvzdorná tvarovka - prodloužení kulového prostoru - (pelety) 28. Hořák na pelety ATMOS A25
10. Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor - (pelety) 31. Žáruvzdorná tvarovka - kul. prostor - (dřevo)
11. Těsnění - trysky - 12x12 32. Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo kul. prostoru - (dřevo)
12. Dvířka - pro hořák na pelety (spodní) 33. Termostat na čerpadlo
13. Roztápěcí záklopka 34. Pojistka (6,3A) T6,3A/1500 - typ H
14. Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo kulového prostoru - (pelety) 35. Spalinový termostat
15. Čistící víko 36. Vypínač (přepínací - dřevo-0-pelety)
16. Clona primárního vzduchu 37. Koncový spínač s tlačítkem
17 Táhlo zatápěcí záklopky 38. Kondenzátor pro odtahový ventilátor
18. Teploměr 39. Sibralové těsnění pod hořák
19. Clona topeniště 40. Měřící místo pro analyzátor spalin

NÁKRES PRO KOTEL C18SP

c18sp_nakres_kotle_1

NÁKRES PRO KOTEL C25SP

c18sp_nakres_kotle_1

1. Těleso kotle 27. Žáruvzdorná tvarovka - půlměsíc (clona dvířek) - uhlí
2. Dvířka plnící (vrchní) 28. Hořák na pelety ATMOS A25
3. Dvířka popelníková (prostřední) 29. Výplň dvířek - Sibral - s otvorem pro hořák
4. Odtahový ventilátor 30. Clona přívodu primárního vzduchu
5. Žáruvzdorná tvarovka - kostka 31. Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor - pelety
6. Ovládací panel 32. Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo kulového prostoru - pelety
7. Bezpečnostní termostat (Pozor - při přetopení nutno zamáčknout) 33. Termostat na čerpadlo
8. Regulační klapka 34. Pojistka (6,3A) T6,3A/1500 - typ H
9. Rošt (segment) 35. Spalinový termostat
10. Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor - uhlí 36. Vypínač (přepínací - dřevo-0-pelety)
11. Roštová trubka 37. Koncový spínač s tlačítkem
12. Dvířka - pro hořák na pelety (spodní) 38. Kondenzátor pro odtahový ventilátor
13. Roztápěcí záklopka 39. Sibralové těsnění pod hořák
14. Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo kulového prostoru - uhlí 40. Měřící místo pro analyzátor spalin
15. Čistící víčko (vrchní, prostřední, spodní) 41. Regulace sekundárního vzduchu
16. Roštovací páka 42. Regulace primárního vzduchu
17 Táhlo zatápěcí záklopky 43. Těsnění dvířek - šňůra 18x18 - velká dvířka
18. Teploměr 44. Clona topeniště - zadní
19. Clona rámečku / clona topeniště - přední 45.  
20. Vypínač s kontrolkou    
22. Regulátor výkonu - Honeywell FR 124 K hrdlo kouřovodu
23. Chladící smyčka proti přetopení L výstup vody z kotle
24. Regulační termostat M vstup vody do kotle
25. Výplň dvířek - Sibral N nátrubek pro napouštěcí kohout
26. Těsnění dvířek - šňůra 18x18 P nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku

 

Rozměry C18SP C25SP DC18SP DC25SP DC30SPX DC32SP
A 1665 1735 1665 1665 1665 1742
B 757 757 757 957 957 957
C 643 643 643 643 643 678
D 1375 1445 1375 1375 1375 1448
E 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
F 65 65 65 65 65 70
G 207 207 207 207 207 184
H 1436 1506 1436 1436 1436 1507
CH 212 212 212 212 212 212
I 212 212 212 212 212 212
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4"

 

TECHNICKÁ DATA   C18SP C25SP DC18SP(L) DC25SP(L) DC30SPX(L) DC32SP(L)
Jmenovitý výkon kW 20 25 20 27 30 35
Výkon kotle na pelety kW 4,5 - 15 4,5 - 18 4,5 - 15 6 - 20 6 - 20 6 - 20
Výkon kotle na olej (DCxxSPL) kW - - 15 - 20,5 15 - 30 15 - 30 15 - 30
Předepsané palivo pro ruční přikládání (preferované DCxxSPL(SPXL))   Hnědé uhlí ořech 1
o výhřevnosti
17 - 20 MJ/kg-1
Suché dřevo o výhřevnosti 15 - 17 MJ.kg-1
o obsahu vody 12 - 20 %, průměru 80 - 150 mm
Palivo pro automatické přikládání - pelety (preferované DCxxSP(SPX))   Kvalitní pelety o průměru 6 - 8 mm o výhřevnosti 15 - 18 MJ.kg-1
Palivo pro automatické přikládání - ELTO   - - ELTO (extra lehký topný olej) o výhřevnosti 42 MJ.kg-1
Maximální délka dřeva mm 330 (na zátop) 330 (na zátop) 330 530 530 530
Objem palivové šachty dm3 66 73 66 100 100 140
Hmotnost kotle kg 461 486 435 531 537 596
Předepsaný tah komína Pa 20 20 20 23 23 24
Objem vody v kotli l 78 86 78 109 109 160
Maximální pracovní přetlak vody kPa 250 250 250 250 250 250
Připojovací napětí V/Hz 230 / 50
Teplota spalin při jmenovitém výkonu na uhlí / dřevo °C 169 163 208 176 176 230
Teplota spalin při jmenovitém výkonu na pelety °C 110 140 169 139 139 139
Účinnost kotle pelety / dřevo (uhlí) / olej (SPL) % 92,5 / 88,9 / - 91,8 / 89,2 / - 85 / 83,3 / 89,6 91,2 / 89,9 / 90,3 91,2 / 89,9 / 90,3 91,2 / 88,9 / 90,3
Třída kotle   5 5 4 5 5 5
Třída energetické účinnosti   A+ A+ A+ A+ A+ A+
Dotované kotle v ČR   ANO ANO   ANO ANO ANO

Kotle určené pro topení dřevem, v kombinaci s ELTO, mají v označení navíc příponu L (např. DC18SPL).

Hořáky

1 a25 orez ze predu z leva 72

Hořák na pelety ATMOS A25

Používaný hořák na pelety pro kotle DC18SP, DC25SP, DC30SPX, DC32SP, C18SP a C25SP

HOŘÁK NA PELETY ATMOS A25

Předepsané palivo: kvalitní dřevěné pelety (bílé) o průměru 6 až 8 mm, délce 5 až 25 mm a výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1.

Displej hořáku: slouží k zobrazování aktuálního stavu hořáku a k nastavování jeho funkcí

Řízení hořáku: elektronickou regulací AC07X (AC07), která ovládá chod externího dopravníku, dvou zapalovacích spirál a ventilátoru dle požadavků kotle a topného systému. Elektronika je jištěná bezpečnostním termostatem kotle, bezpečnostním termostatem na přívodu pelet do hořáku, snímačem otáček ventilátoru a fotocelou pro snímání plamene. Chod hořáku je signalizován na displeji elektronické regulace.

Zapalování paliva: automatické za pomoci dvou elektrických zapalovacích spirál.

Základní funkce hořáku:
Možnost využití dvou rezervních výstupů R a R2 pro různé aplikace
Možnost zapojení čtyř různých čidel TS, TV, TK a TSV
TS - čidlo spodní na nádrži
TV - čidlo vrchní na nádrži
TK - čidlo kotle nebo prostřední čidlo na nádrži
TSV - čidlo spalin nebo solárního panelu

 • řízení hořáku podle dvou teplot na vyrovnávací nádrži
 • řízení ventilátoru kotle z hořáku za pomoci rezervního výstupu
 • řízení kotlového čerpadla z hořáku za pomoci rezervního výstupu
 • ovládání solárního systému přímo z hořáku
 • automatický startu hořáku po dohoření dřeva u kotlů DCxxSP(X) a CxxSP

Hořáky jsou určeny pouze pro kvalitní bílé pelety z měkkého dřeva bez kůry o průměru  6 - 8 mm, o délce 10 - 25 mm a výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1. Hořák není určen pro pelety, které se zpékají ve spalovací komůrce hořáku. V takovém případě je nutné spalovací komůrku hořáku čistit jednou denně

Pro tyto hořáky jsou určeny tyto dopravníky:

 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA1500 o délce 1,5 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA2000 o délce 2 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA2500 o délce 2,5 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA3000 o délce 3 m a průměru 75 mm
 • Šnekový dodpravník pro hořák ATMOS A25 - DA4000 o délce 4 m a průměru 75 mm

Používaný hořák na extra lehký topný olej pro kotle DC18SPL, DC25SPL, DC30SPXL, DC32SPL

Pro topení s ELTO je možné použít hořáky od různých výrobců, které jsou vybaveny vzduchovou klapkou elektricky nebo hydraulicky ovládanou (např. servopohonem), která je při vypnutém hořáku uzavřena. (Důvodem je to, aby při provozu kotle na dřevo nedocházelo k přisávání falešného vzduchu do spalovacího procesu). Tyto hořáky musí být schváleny pro provoz v dané zemi a musí splňovat všechny bezpečnostní požadavky a požadavky na kvalitu spalování pro danou zemi.

Instalace a zapojení

dcxxsp se standardnim zasobnikem

Kotel DCxxSP se standardním zásobníkem na pelety 500 l

dcxxsp s kompaktnim zasobnikem a aps 250 s

Kotel s kompaktním zásobníkem AZPD a pnematickou dopravou APS250S

DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ S LADDOMATEM 22 A VYROVNÁVACÍ NÁDRŽÍ

doporucene zapojeni full

Doporučeným zapojením je zapojení kotle s Laddomatem 22 nebo termoregulačním ventilem s vyrovnávací nádrží o objemu 500 až 1000 l. Další možností je instalace kotle s akumulačními nádržemi o potřebném objemu (např. 2000 l), které navíc umožňují vytápění akumulační elektřinou, nebo připojení solárních panelů. V případě potřeby je samozřejmě možné zapojit kotel do systému i bez akumulačních nádrží a to především pokud zvolíme jako druhé médium ELTO.