header img

GDPR

Prohlášení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Společnost TRICER-TOP s.r.o., IČO 25236555 (dále jen TRICER-TOP) prohlašuje, že veškeré osobní údaje uživatelů a návštěvníků webových stránek www.tricer.cz jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, General Data Protection Regulation, GDPR).

Kde jsou osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje uživatelů jsou uchovávány centrálně na bezpečných serverech, které se nachází na území Evropské unie. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v bezpečném datovém centru. Osobní údaje jsou po pravidelné době 1 roku správcem přezkoumány, zda ještě existuje právní titul k uchovávání osobních údajů.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

TRICER-TOP na svých webových stránkách zpracovává pouze e-mailové adresy zákazníků, které sami vyplní v poptávkovém formuláři. Takové uvedené údaje, popřípadě vlastní text poptávky je brán jako osobní údaj, na který se vztahují podmínky o ochraně osobních údajů. Tyto osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
Tyto osobní údaje dále nepředáváme třetím stranám a jsou využívány pouze k obchodnímu jednání mezi jednotlivými stranami. 

Zaručena práva návštěvníků webu www.tricer.cz v případě vyplnění poptávkového formuláře a poskytnutí osobních údajů:

  • vznesení námitky na zpracování údajů
  • podání žádosti na bezplatné obdržení přístupu k osobních údajům, a to ve strojovém a čitelném záznamu
  • návrh na opravu osobních údajů, které jsou o uživateli webu uchovávány (v tomto případě se to týká pouze návštěvníků, kteří vyplní poptávkový formulář)
  • výmaz osobních údajů – v případě, že zaniká právní titul k uchovávání osobních údajů nebo fyzická osoba chce využít svého práva na to být zapomenuta

Žádosti k výše uvedeným zaručeným právům můžete zasílat na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Závěrečné ustanovení:

TRICER - TOP si vyhrazuje právo upravovat tento dokument o ochraně osobních údajů bez předchozího upozornění.