header img

Paliva a energie

Dřevo

drevo

Doporučujeme spalovat kvalitní suché štípané polenové dřevo o průměru 80 - 150 mm, délkách 250 – 1030 mm (dle typu kotle) o vlhkosti 12 % až 20 % a výhřevnosti 15 – 17 MJ.kg-1.

Maximální výkon a dlouhou životnost kotle zajistíte, budete-li spalovat dřevo minimálně 2 roky odleželé. V následujícím grafu uvádíme závislost obsahu vody na výhřevnosti paliva. Užitečný energetický objem ve dřevě klesá velmi výrazně s obsahem vody.

Například:
Dřevo s 12 - 20 % vody má tepelnou hodnotu 4 kWh / 1kg dřeva
Dřevo s 50 % vody má tepelnou hodnotu 2 kWh / 1kg dřeva

drevografZávislost výhřevnosti paliva na obsahu vody ve dřevě
kapacita_dreva Výhřevnost paliva

Čerstvé dřevo hřeje málo, špatně hoří, silně kouří a podstatně zkracuje životnost kotle a komínu. Výkon kotle poklesne až na 50 % a spotřeba paliva stoupne na dvojnásobek.


Hnědé uhlí

hnede_uhli

Předepsaným palivem pro naše kotle je Kvalitní hnědé uhlí OŘECH 1 o výhřevnosti 17 - 20 MJ.kg-1.

Náhradním palivem je kostka nebo brikety. Doporučujeme spalovat uhlí méně spékavé a s nízkým obsahem síry. Palivo o menší zrnitosti lze přidávat jen na žhavou vrstvu a v malém množství.


Černé uhlí

cerne_uhli

Předepsaným palivem pro naše kotle je uhlí OŘECH 1 o výhřevnosti 17 - 30 MJ.kg-1.

Náhradním palivem je kostka nebo brikety. Doporučujeme spalovat uhlí méně spékavé a s nízkým obsahem síry. Palivo o menší zrnitosti lze přidávat jen na žhavou vrstvu a v malém množství.


Hnědouhelné brikety

hnedouhelne_brikety

Předepsaným palivem pro naše kotle jsou hnědouhelné brikety o výhřevnosti 19 - 23 MJ.kg-1.


Dřevěné brikety a brikety z obilné a řepkové slámy

drevni_brikety

Kvalitní dřevěné brikety o průměru 80 - 130 mm, délce 200 - 380 mm a výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1.

Ekologické dřevěné brikety se vyrábějí z dřevního odpadu vysokotlakým lisováním bez jakýchkoliv chemických pojidel. V České republice je vyrábí a prodává řada firem. Kvalita dřevěných briket je však různá. Kvalitní dřevěné brikety poznáme podle toho, že se při spalování v přikládacím prostoru nerozpadávají na piliny. Dřevěné brikety které se rozpadávají na piliny je možné spalovat jen v kombinaci s kusovým dřevem nebo hnědým uhlím, nikdy ne však samostatně. Ucpávají zplynovací trysku nebo zplynovací rošt.


Pelety

pelety

Kvalitní dřevěné pelety o průměru 6 - 8 mm, délce 5 až 25 mm a výhřevnosti 16 - 19 MJ.kg-1 (bílé pelety).

Pelety jsou novým palivem vyráběným obdobným způsobem jako dřevěné brikety z odpadního dřeva, lisováním. Za kvalitní pelety považujeme pelety bílé vyráběné z měkkého dřeva bez kůry. Pro kotle Atmos se používají pelety o průměru 6 až 8 mm.
Jiné pelety z řepkové nebo obilné slámy jsou momentálně jen okrajovou a velmi problematickou záležitostí, proto se jejich spalováním naše firma nezabývá.

Vyrobci_prodejci_pelet a briket.pdf

Porovnání nákladů na vytápění podle jednotlivých paliv

Palivo Průměrná
výhřevnost
paliva
Průměrná cena
paliva 1.1.2019
Průměrná účinnost
a druh
použitého kotle
Roční spotřeba paliva
při spotřebě 120 GJ
a objemu vytápěného
prostoru 370 m3
Celkové
náklady na
topnou sezónu
v Kč
Kusové dřevo 14,8 MJ/kg 200 - 1.000,- Kč/
prostorový metr
Zplynovací kotel ATMOS
s účinností 88 %
9,2 t
20 prostorových metrů
4.000 - 20.000,-
Klasický kotel
s účinností 65 %
12,5 t
28 prostorových metrů
5.600 - 28.000,-
Hnědé uhlí 18 MJ/kg 2.900 - 3.900 Kč/t Zplynovací kotel ATMOS
s účinností 88 %
7,7 t 22.330 - 30.030,-
Klasický kotel určený
pro jiné palivo 65 %
10,3 t 29.870 - 40.170,-
Černé uhlí 29,5 MJ/kg 5.000 - 6.000 Kč/t Zplynovací kotel ATMOS
s účinností 88 %
4,7 t 23.500 - 28.200,-
Klasický kotel
s účinností 65 %
6,3 t 31.500 - 37.800,-
Uhelné brikety
(hnědouhelné)
19,8 MJ/kg 5.000 - 7.500 Kč/t Zplynovací kotel ATMOS
s účinností 88 %
7,0 t 35.000 - 52.500,-
Klasický kotel
s účinností 65 %
9,4 t 47.000 - 70.500,-
Dřevěné Pelety
(kvalitní bílé)
18 MJ/kg 4.500 - 7.000 Kč/t Speciální kotel ATMOS
s účinností 91%
7,4 t 33.300 - 51.800,-
Dřevěné brikety 18 MJ/kg 4.000 - 6.500 Kč/t Zplynovací kotel ATMOS
s účinností 88 %
7,7 t 30.800 - 50.050,-
Klasický kotel s účinností 65 % 10,3 t 41.200 - 66.950,-
Zemní plyn 33,7 MJ/m3 1.255 Kč/MWh
13,30 Kč/m3
Kondenzační kotel s
účinností 105 %
3.390 m3 45.087,-
+ poplatky 4.500
Klasický kotel s účinností 90 % 3.960 m3 52.668,-
+ poplatky 4.500
Elektřina
(akumulační)
3,6 MJ/kWh 2,22 Kč/kWh 98 % 34.010 kWh 75.502,-
+ poplatky 5.400,-
Elektřina
(přímotopná)
3,6 MJ/kWh 2,60 Kč/kWh 99 % 33.670 kWh 87.542,-
+ poplatky 7.700,-
Extra LTO 42 MJ/kg 19 až 29 Kč/kg 90 % 3.180 kg 60.420 - 92.220,-
Propan Butan 46 MJ/kg 25 až 35 Kč/kg 90 % 2.900 kg 72.500 - 101.500,-

Další poplatky

Elektřina (přímotopná, akumulační) Měsíční platba podle zvolené velikosti jističe (453,- až 641,- Kč)
Zemní plyn Měsíční platba podle zvolené velikosti odběru (259,- až 408,- Kč)
Propan Butan Pravidelné revize tlakové nádoby
Hnědé uhlí Poplatek za odvoz popela

Skutečné náklady na vytápění jsou v praxi u zplynovacích kotlů, oproti klasickým kotlům, ještě nižší o 10 až 15% než jak je uvedeno v tabulce. To je způsobeno jejich schopností dobře regulovat výkon při zhruba stejné účinnosti, což u klasických kotlů dobře nejde.