header img

Instalace kotlů

Základní podmínky pro dobrou funkci a vysokou životnost kotlů ATMOS

 • Montáž kotle provádí jen odborná firma zaškolená výrobcem.
 • Kotel musí být instalován v suchém a dobře větraném prostoru - kotelně.
 • Při zapojení kotle do systému je vždy nutné za kotel nainstalovat Laddomat 22, nebo termoregulační ventil TV 60/65/70/75 °C s čerpadlem, kulovým ventilem a filtrem, aby teplota vody vracející se do kotle, v každém režimu, neklesala pod 65 °C - dle normy ČSN 070240/93. S rostoucí teplotou vratné vody do kotle, klesá možnost kondenzace dehtů kyselin = větší životnost kotle. Laddomat 22 doporučujeme pro výkony 15 - 100 kW.
 • Při zapojení kotle bez akumulačních nádrží musí být čerpadlo v kotlovém okruhu a v okruhu vytápěného objektu spínáno jedním nebo dvěma samostatnými termostaty při teplotě výstupní vody z kotle 70 - 80 °C a to tak, aby čerpadlo v okruhu vytápěného objektu běželo jen tehdy, pokud běží čerpadlo v kotlovém okruhu. Důvodem je to, aby přes zpětnou klapku zabudovanou v Laddomatu 22 nedocházelo k podchlazování kotle.
 • V každém režimu kotle musí být teplota výstupní vody z kotle mezi 80 - 90 °C
 • Provozujeme-li kotel trvale při výkonu nižším než 40 % jmenovitého výkonu a nebo pro ohřev teplé užitkové vody v létě, je nutné denně zatápět z důvodu životnosti kotle. Kotel není možné provozovat trvale v útlumu, kdy mohou vznikat dehty a kyseliny, které poškozují těleso kotle
 • Kotel musí být zabezpečen proti přetopení v případě výpadku elektrické energie, neboť má určitou setrvačnost
 • Maximální pracovní přetlak vody v kotli - 250 kPA (2,5 bar)

D21P

Zplynovací kotel na dřevo s ekvitermní regulací ACD01, termoregulační ventil, 2x akumulační nádrž 1 000 l, 2x řízený topný okruh, 2x el. spirála

Varianty řešení ochrany kotle proti přetopení

 1. kotle jsou standardně vybaveny chladící smyčkou proti přetopení a lze je zapojit s ventilem TS 131 3/4 ZA (95°C) nebo WATTS STS 20 na vodovodní řád (v případě vlastní studny využijeme další varianty)
 2. záložní zdroj el. energie (baterie) na čerpadlo
 3. jedna větev v systému zapojena na samovolnou cirkulaci vody s několika radiátory
 4. kotel zapojen s dohlazovací nádrží a inverzním zónovým ventilem, který se bez el. proudu otevře

POZOR - VŠECHNY KOTLE VYROBENÉ V ROCE 2003 A MLADŠÍ JSOU VYBAVENY CHLADÍCÍ SMYČKOU.


Doporučená zapojení

DOPORUČENÁ ZAPOJENÍ - pořadí dle výhodnosti

(Poznámka ke schématům: zpětná klapka je při chodu čerpadla zavřena přetlakem na výstupu z čerpadla, při vypnutém čerpadlu je plně otevřena. Pozor jedná se o klapku bez pružiny.)

Energeticky úsporná oběhová čerpadla

Dalších 55 doporučených zapojení s příslušenstvím

POZOR - čísla doporučených schémat se neshodují a nemají nic společného s čísly schémat pro zapojení regulace ACD01. Hydraulická schémata pro regulaci ACD 01 najdete pouze v návodu pro samotnou regulaci!

Kotel je nutné pravidelně čistit - přikládácí prostor a zadní sběrný kanál od popela a prachu


Tah komína

Tah komína musí dosahovat předepsaných hodnot (21 - 35 Pa podle typu kotle)

 • Malý tah komína zkracuje životnost kotle - kotel více dehtuje, zanáší se a kouří do prostoru při přikládání
  řešení: vyvložkovat komín, nebo umístit na komín speciální nástavec, nebo odtahový ventilátor
 • Velký tah komína zvětšuje spotřebu paliva vyšší komínová ztráta - nižší účinnost kotle - špatné spalování - kotel nemusí dosahovat požadovaný výkon)
  řešení: v případě velkého tahu komína zabudujte do kouřovodu regulátor (omezovač) tahu nebo škrtící klapku
omezovac_tahu_s0195Regulátor (omezovač) tahu komína
kourovody_a_omezovaceVodorovné (1) a svislé (2) umístění
regulátoru tahu na kouřovod

U kotle je nutné pravidelně čistit přikládací prostor a zadní sběrný kanál od popela a prachu.

Pozor - Komín musí být dobře utěsněn a zaizolován, aby nedošlo při sníženém výkonu kotle ke kondenzaci vodní páry a dehtů v komíně.

Doporučení firmy ATMOS

Zapojte kotel s akumulačními nádržemi. Je to nejlepší zapojení pro kotle na tuhá paliva, protože zvyšuje životnost kotle a snižuje spotřebu paliva. Nemůžete-li mít doporučený objem akumulačních nádrží, zapojte kotel alespoň s jednou vyrovnávací nádrží o objemu 500 l až 1000 l (viz návod k obsluze).


Akumulace

Instalace kotle s akumulačními nádržemi přináší tyto výhody:

 • nižší spotřeba paliva ( o 20 až 30%), kotel pracuje na plný výkon až do vyhoření paliva při optimální účinnosti
 • vysoká životnost kotle a komínu - minimální tvorba dehtů a kyselin
 • možnost kombinace s dalšími způsoby vytápění - akumulační elektřina
 • určeno pro kombinace otopných těles (radiátorů) s podlahovým vytápěním
 • pohodlné topení a ideální vyhoření paliva
 • zaručeně ekologičtější vytápění
 • záruku na těleso kotle 3 roky

Zapojení s akumulátory doporučujeme jako hlavní zapojení.
Nemůžete-li mít doporučený objem akumulačních nádrží, zapojte kotel alespoň s jednou vyrovnávací nádrží o objemu 500 - 1000 l. Instalace otopného systému musí být provedena odbornou firmou dle ČSN 060830. Pokud zvolíte velký objem akumulační nádrže, musíte také zvolit odpovídající výkon kotle, aby byl schopen tyto nádrže nabít za rozumnou dobu.

Provoz systému s akumulačními nádržemi

Po zatopení kotle nabijeme při provozu na maximální výkon (na 2 až 4 naložení) daný objem akumulačních nádrží na požadovanou teplotu vody 90 - 100 °C. Kotel poté necháme dohořet. Dále už jen odebíráme teplo ze zásobníku za pomoci trojcestného ventilu a to po dobu, která odpovídá velikosti akumulátoru a venkovní teplotě. V topném období (při dodržení minimálních objemů akumulátorů viz tabulka) to může činit 1 - 3 dny. Nelze-li použít akumulaci, doporučujeme alespoň jednu nádrž o objemu 500 - 1000 l pro vyrovnávání náběhů a doběhů kotle.

Izolace nádrží

Akumulační nádrže jsou běžně dodávány bez izolace. Vhodným řešením je společné zaizolování daného počtu nádrží o požadovaném objemu minerální vlnou do skeletu ze sádrokartonu, případně dodatečné vyplnění sypkou izolací. Doporučená tloušťka izolace, při použití minerální vlny je 120 mm. Další variantou je zakoupení již zaizolovaných nádrží minerální vlnou v koženkovém pouzdru, které naše firma také dodává.

Ohřev TUV

Pro ohřev teplé užitkové vody můžeme použít kombinovaný bojler, nebo akumulační nádrž s měděným průtokovým ohřívačem. (viz. ceník)

TYP NÁDRŽE OBJEM (l) PRŮMĚR (mm) VÝŠKA (mm)
AN 500 500 600 1970
AN 600 600 750 1611
AN 750 750 750/790* 2010/1750*
AN 800 800 790* 1910*
AN 1000 1000 850/790* 2065/2210*

* typ DH

Nádrže jsou dodávány bez izolací, nebo s izolací v koženkovém pouzdře

MINIMÁLNÍ OBJEM AKUMULÁTORU
Typ DC18S DC22S DC25/25GS DC32/32GS DC40GS/SX DC50S DC70/75SE DC100
Výkon / kW 20 22 25 35/32 40 49 70 99
Objem / l 1000 - 1500 1500 - 2000 1500 - 2000 2000 - 2500 2500 - 3000 3000 - 4000 4000 - 5000 5000 - 6000

Doporučujeme vždy zvolit větší objem akumulátoru z daného rozsahu

MINIMÁLNÍ OBJEM AKUMULÁTORU
Typ C18S C20S C30S C40S C50S
Výkon / kW 20 25 32 40 48
Objem / l 1 000 - 1 500 1 500 - 2 000 2 000 - 2 500 2 500 - 3 000 3 000 - 4 000

Akumulační vytápění je nejlepší zapojení pro kotle na tuhá paliva


Zapojení s Laddomatem 22

Zapojení kotle s akumulačmími nádržemi a Laddomatem 22

schema_do_navod_4_dc_cxxs_cz_ang

Minimální průměry potrubí při zapojení s akumulačními nádržemi
Typ a výkon kotlečást Ačást B
v mědiv oceliv mědiv oceli
DC18S, C18S, DC20GS 28 x 1 25 (1") 28 x 1 25 (1")
DC22S, DC25S, DC25GS, C20S, DC22SX 28 x 1 25 (1") 28 x 1 25 (1")
DC32S, DC32GS, C30S, DC30SX 35 x 1,5 32 (5/4") 28 x 1 25 (1")
DC40GS, C40S, DC40SE, DC40SX 35 x 1,5 32 (5/4") 28 x 1 25 (1")
DC50S, DC50SE 42 x 1,5 40 (6/4") 35 x 1,5 32 (5/4")
DC70S, DC75SE, DC100 54 x 2 50 (2") 42 x 1,5 40 (6/4")

Laddomat 22 je určen pro kotle o výkonu od 15 do 100 kW

Kotle o vyšším výkonu s termoregulačním ventilem a silným čerpadlem, nebo trojcestným ventilem ovládaným servopohonem s elektrickou regulací udržující minimální teplotu vratné vody 65 - 75 °C. Při zapojení kotle s akumulačními nádržemi můžeme použít otevřenou nebo uzavřenou expanzní nádobu.

Laddomat 22

Laddomat 22 s úsporným čerpadlemLaddomat 22 s úsporným čerpadlem

Návod k použití
Laddomat_22_CZ.pdf