header img

Zapojení chladící smyčky proti přetopení

Zapojení chladící smyčky proti přetopení s pojistným ventilem Honeywell TS 130 - 3/4 A nebo WATTS STS20
(teplota otevření ventilu 95 - 97°C)

POZOR - chladící smyčka proti přetopení nesmí být využívána dle normy EN ČSN 303-5 k jiným účelům, než je ochrana proti přetopení (nikdy pro ohřev teplé užitkové vody).

Ventil TS 131 - ¾ A ,WATTS STS 20, DANFOSS BVTS – ¾ A jehož čidlo je umístěno v zadní části kotle chrání kotel proti přetopení tak, že stoupne-li teplota vody v kotli nad 95°C, vpustí do chladící smyčky vodu z vodovodního řádu, která převezme přebytečnou energii a odejde do odpadu. V případě umístění zpětné klapky na vstup vody do chladící smyčky, z důvodu zabránění možného zpětného proudění vody, díky poklesu tlaku ve vodovodním řádu , musíme chladící smyčku vybavit pojišťovacím ventilem 6 - 10 bar, nebo expansní nádobou o objemu minimálně 4 l.

Zapojení chladící smyčky proti přetopení  s pojistným ventilem Honeywell TS 130 - 3/4  A nebo WATTS STS20

Chladící smyčka proti přetopení Chladící smyčka proti přetopení