header img

Úsporné zplynovací kotle na uhlí

Zplynovací kotle na hnědé uhlí (dřevo)

Zplynovací kotel na hnědé uhlí C18S Zplynovací kotel na hnědé uhlí C18S

Jsou konstruovány pro spalování hnědého uhlí a dřeva jako náhradního paliva (zátop), na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušťce 3 až 6 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování paliva a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín.

 

Výhody zplynovacích kotlů na uhlí ATMOS

 • Možnost spalovat kvalitně hnědé uhlí a dřeva jako náhradního paliva
 • Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
 • Vysoká účinnost 81 až 88 % podle typu - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologicky šetrnější spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel (u dřeva vybíráme jednou za týden u uhlí jednou denně)
 • Snadné čištění - (C25ST, C32ST, C50S - kotle s trubkovnicí)
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Vysoká kvalita
Nastavení roštovacích segmentů Nastavení roštovacích segmentů je znázorněno na obrázku a je jednotné při spalování uhlí a dřeva. Kanálek na přívod sekundárního vzduchu a rovná část zplynovacího roštu musí směřovat vždy dolů.

CHRÁNĚNO PRŮMYSLOVÝM PATENTEM!

Odtahový ventilátor Pohled do horní přikládací komory Chladící smyčka proti přetopení Pohled do spodní spalovací komory
Odtahový ventilátorOdtahový ventilátor minimalizuje kouření při přikládání a provozu kotle
Chladící smyčka proti přetopeníChladící smyčka proti přetopení

Instalace a regulace

Instalace

Zplynovací kotle na uhlí ATMOS musí být zapojeny s LADDOMATEM 22 nebo termoregulačním ventilem pro docílení minimální teploty vratné vody do kotle 65 °C. Výstupní teplota kotle musí být trvale udržována v rozsahu 80 - 90 °C. Všechny kotle jsou dodávány v základním provedení s chladící smyčkou proti přetopení. Doporučujeme instalovat kotle s akumulačními nádržemi, které nám sníží spotřebu paliva a zvýší komfort vytápění.

Regulace kotlů

Elektromechanická - regulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80 - 90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80 - 85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.

Kotle jsou navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle pracují na snížený výkon do 70 % jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

Panel se standardní regulací

Panel se standartní regulací

Složení panelu:
Hlavní vypínač, bezpečnostní termostat, teploměr, regulační termostat a spalinový termostat

Elektromechanická regulace je optimálním řešením řízení provozu kotle (ventilátoru) jednoduchým způsobem.
Provedení panelu se standartní regulací je základním provedením pro všechny vyráběné kotle

Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

Zplynovací kotle na dřevoVelikost přikládací komory
hoření plamene ve spodní spalovací komoře v kulovém prostoruHoření plamene ve spodní spalovací komoře
v kulovém prostoru

Zplynovací kotle na hnědé uhlí (dřevo)

Zplynovací kotle na dřevoATMOS Kombi kotel na hnědé uhlí, hnědouhelné brikety
C18S, AC25S
Zplynovací kotle na dřevoATMOS Kombi na hnědé uhlí, hnědouhelné brikety
C20S, C25ST, C30S, C32ST, C40S, C50S,
AC35S, AC45S

CxxS

Nákres pro popisy

CxxST

Nákres pro popisy

LEGENDA K NÁKRESU KOTLŮ NA HNĚDÉ UHLÍ - C15S, C18S, C20S, C25ST,  C30S, C32ST, C40S, C50S

1. Těleso kotle 20. Vypínač
2. Dvířka plnící (vrchní) 21. Trubkový výměník - trubkovnice (C25ST, C32ST, C50S)
3. Dvířka popelníková (spodní) 22. Regulátor výkonu - HONEYWELL FR124
4. Ventilátor - odtahový (S) 23. Žáruvzdorná tvarovka - kostka přední
5. Žáruvzdorná tvarovka - kostka zadní 24. Regulační (kotlový) termostat ventilátoru
6. Ovládací panel 25. Výplň dvířek - Sibral - slabý (32 mm)
7. Bezpečnostní termostat 26. Těsnění dvířek - šňůra 18 x 18
8. Regulační klapka 27. Clona topeniště - zadní
9. Rošt (segment) 28. Brzdič - podél kulového prostoru (C50S)
10. Žáruvzdorná tvarovka - kulový prostor 30. Spalinový termostat
11. Roštová trubka 31. Kondenzátor pro odtahový ventilátor - 1μF
12. Žáruvzdorná tvarovka - půlměsíc (clona dvířek) 32. Chladící smyčka proti přetopení
13. Roztápěcí záklopka 33. Regulace primárního vzduchu
14. Žáruvzdorná tvarovka - zadní čelo kulového prostoru 34. Regulace sekundárního vzduchu
15. Víko čistící K hrdlo kouřovodu
16. Roštovací páka L výstup vody z kotle
17. Táhlo roztápěcí záklopky M vstup vody do kotle
18. Teploměr N nátrubek pro napouštěcí kohout
19. Clona rámečku, clona topeniště - přední P nátrubek pro čidlo ventilu ovládajícího chladící smyčku
  C15S C18S C20S C25ST C30S C32ST C40S C50S
A 1185 1185 1435 1435 1435 1435 1435 1435
B 658 758 758 758 858 858 958 1117
C 595 675* 675* 675* 675* 675* 675* 675*
D 874 874 1121 1121 1121 1121 1121 1115
E 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152 150/152
F 65 65 65 65 65 65 65 78
G 210 210 210 210 210 210 210 210
H 933 933 1177 1177 1177 1177 1177 1177
CH 212 212 212 212 212 212 212 212
I 212 212 212 212 212 212 212 212
J 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 6/4" 2" 2"

* šířka kotle po demontáži bočních kapot je 555 mm

Technická data   C15S C18S C20S C25ST C30S C32ST C40S C50S
Jmenovitý výkon kW 16 20 25 25 32 32 40 48
Předepsaný tah komína Pa / mbar 16 / 0,16 20 / 0,20 23 / 0,23 23 / 0,23 25 / 0,25 25 / 0,25 28 / 0,28 28 / 0,28
Hmotnost kotle kg 273 295 351 379 395 415 434 492
Objem vody v kotli l 37 45 64 68 70 74 77 95
Obsah násypky (přikládací komory) dm(l) 45 60 90 90 110 110 135 135
Elektrický příkon W 50 50 50 50 50 50 50 50
Připojovací napětí V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50 230/50
Předepsané palivo (preferované)   Hnědé uhlí ořech 1 o výhřevnosti 17 - 20 MJ/kg-1
Náhradní palivo (zátop)   Suché dřevo o výhřevnosti 15 - 18 MJ/kg-1, průměr 80 - 120 mm a o vlhkosti 12 - 20 %
Maximální délka dřeva mm 250 330 330 330 430 430 530 530
Minimální teplota vratné vody při provozu °C 65 65 65 65 65 65 65 65
Teplota spalin při jmenovitém výkonu °C 141 169 220 164 225 181 225 230
Účinnost v celém rozsahu výkonu % 90,4 88,9 84,5 88,9 85 88,6 85,4 90,0
Třída kotle   5 5 4 5 4 5 4 5
Třída energetické účinnosti   B C C C C C C B
Ekodesign   OK OK   OK   OK OK OK

Zplynovací kotle na hnědouhelné brikety a černé uhlí

ac25s_siroke_kapotyx

Jsou konstruovány pro spalování hnědouhelných briket a černého uhlí na principu generátorového zplynování s použitím odtahového ventilátoru (S), který odsává spaliny z kotle.

Těleso kotlů je vyrobeno jako svařenec z kvalitních ocelových plechů o tloušžce 6 až 3 mm. Je tvořeno dvěma nad sebou posazenými komorami, vrchní slouží jako zásobník paliva, spodní jako spalovací komora a popelník. Mezi nimi je umístěn nový, patentem chráněný nerezový otočný rošt, který umožňuje dokonalé zplynování paliva a snadné odstraňování popela. V zadní části tělesa kotlů je svislý spalinový kanál, opatřený ve vrchní části zatápěcí záklopkou. Vrchní část spalinového kanálu je opatřena odtahovým hrdlem pro připojení na komín. Primární a sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu pro dosažení vysoké účinnosti a kvalitního spalování

Předepsaným palivem jsou hnědouhelné brikety o výhřevnosti 19 - 23 MJ.kg-1 a kvalitní černé uhlí OŘECH 1 o výhřevnosti 20 - 30 MJ.kg-1.

Výhody zplynovacích kotlů ATMOS na hnědouhelné brikety a černé uhlí

 • Velký zásobník paliva - dlouhá doba hoření
 • Vysoká účinnost - primární i sekundární vzduch je předehříván na vysokou teplotu
 • Ekologické spalování - kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5, EKODESIGN 2015/1189
 • Odtahový ventilátor - bezprašné vybírání popela, kotelna bez kouře
 • Chladící smyčka proti přetopení – bez rizika poškození kotle
 • Automatické vypnutí kotle po dohoření paliva – spalinový termostat
 • Pohodlné vybírání popela – velký keramický spalovací prostor pro popel
 • Snadné čištění - (AC35S kotel s trubkovnicí)
 • Malé rozměry a nízká hmotnost
 • Vysoká kvalita

Regulace kotlů

Elektromechanická - regulaci výkonu provádíme záklopkou ovládanou regulátorem tahu, typ FR 124, který automaticky podle nastavené výstupní teploty vody (80 - 90 °C) otevírá či přivírá vzduchovou klapku. Nastavení regulátoru výkonu je nutno věnovat zvýšenou pozornost, poněvadž regulátor kromě regulace výkonu plní další důležitou funkci, že zajišťuje kotel proti přetopení. Kotel je dále vybaven regulačním termostatem umístěným na panelu kotle, který ovládá ventilátor dle nastavené výstupní teploty (80 - 85 °C). Na regulačním termostatu by měla být nastavena teplota o 5 °C nižší než na regulátoru tahu FR 124.

Kotle jsou navíc vybaveny spalinovým termostatem, který slouží k vypnutí odtahového ventilátoru po dohoření paliva. Kotle pracují na snížený výkon do 70 % jmenovitého výkonu i bez ventilátoru.

Každý kotel je možné vybavit u zákazníka elektronickou regulací ATMOS ACD 01 pro řízení celého topného systému v závislosti na venkovní teplotě, pokojové teplotě a čase. Tato regulace je schopna řídit i samotný kotel s ventilátorem s mnoha dalšími funkcemi.

AC25S

NÁKRES KOTLŮ - AC25S, AC35S, AC45S

Rozměry AC25S AC35S AC45S
A 1185 1435 1435
B 758 758 858
C 675* 675* 675*
D 874 1121 1121
E 150/152 150/152 150/152
F 65 65 65
G 210 210 210
H 933 1177 1177
CH 212 212 212
I 212 212 212
J 6/4" 6/4" 6/4"

* šířka kotle po demontáži bočních kapot je 555 mm

Technická data   AC25S AC35S AC45S
Jmenovitý výkon kW 26 35 45
Předepsaný tah komína Pa / mbar 20 / 0,20 24 / 0,24 25 / 0,25
Hmotnost kotle kg 297 377 397
Objem vody v kotli l 45 68 70
Obsah násypky (přikládací komory) dm(l) 60 90 110
Elektrický příkon W 50 50 50
Připojovací napětí V/Hz 230/50 230/50 230/50
Předepsané palivo (preferované)   hnědouhelné brikety o výhřevnosti 19 - 23 MJ. Kg-1
Předepsané palivo   černé uhlí OŘECH 1 o výhřevnosti 20 - 30 MJ.kg-1
Náhradní palivo (zátop)   suché dřevo o výhřevnosti 15 - 17 MJ.kg-1, obsah vody 12 - 20 %, průměr 80 - 150 mm
Maximální délka dřeva mm 330 330 430
Minimální teplota vratné vody při provozu °C 65 65 65
Teplota spalin při jmenovitém výkonu °C 177 209 247
Účinnost v celém rozsahu výkonu % 90,4 89,3 86,7
Třída kotle   5 4 4
Třída energetické účinnosti   C C C
Ekodesign   OK