header img

Energeticky úsporná oběhová čerpadla

Od 1.1.2013 vstoupí v platnost  v celé EU (v České  a Slovenské republice) nové nařízení zakazující uvádět na trh samostatně stojící klasická oběhová čerpadla.

Technicky to znamená, že jakékoliv samostatně stojící čerpadlo prodávané a  instalované do    libovolného systému, musí  být z kategorie úsporných.

Vyjímku mají do 1.8. 2015 pouze všechna zabudovaná čerpadla. Proto se tento nový předpis netýká Laddomatu 21 a nového izolovaného Laddomatu 22, který je určen pro výkony od 15 do 100 kW.

Je tedy zřejmé, že díky vyšší ceně úsporných čerpadel, bude Laddomat 21/22 ideálním cenovým řešením. 
Laddomat  22 s úsporným čerpadlem bude uveden na trh do konce roku 2014.

Se zavedením úsporných čerpadel přichází i změny v  jejich optimálním nastavení.
Jiné nastavení musí být pro kotlový okruh, jiné pro okruh vytápěného systému.

Pro kotlový okruh proto dodržujte předepsané nastavení viz. přiložený leták. V opačném případě může dojít k enormnímu dehtování kotle a ke zkrácení jeho životnosti (záruka zaniká).


Nastavení čerpadla v kotlovém okruhu

Standardní čerpadla
Energeticky úsporná oběhová čerpadla

Úsporná čerpadla
Energeticky úsporná oběhová čerpadla