pict header 1

O nás

Společnost TRICER-TOP s.r.o. je soukromou společností založenou v roce 1994 a působící v plzeňském regionu. Od samého začátku se firma zabývá ekologickým vytápěním biomasou a obnovitelnými zdroji energie.

Díky dlouhodobému zájmu majitele firmy o alternativní zdroje energie se při navrhování topných systémů počítalo s využitím kombinace topení na biomasu, elektroakumulace a využitím sluneční energie. Takto vhodně navrhnutá trojkombinace nám umožňuje využít domácích zdrojů energie bez nepříznivého vlivu vývoje světových cen.

Od počátku vzniku firmy je na předním místě spokojenost našich zákazníků od prvotního návrhu systému, realizaci, uvedení do provozu a zajištění servisních služeb.

Kotle ATMOS

Společnost TRICER-TOP je obchodním zastoupením největšího evropského výrobce zplynovacích kotlů ATMOS a již od počátku vzniku firmy je největším dodavatelem těchto kotlů v České Republice.

Sortiment zahrnuje kotle na dřevo, kotle na pelety, kotle na tuhá paliva, zplynovací kotle i kombinované kotle na zplynování dřeva v kombinaci s hořákem na pelety, zemní plyna a ETO.

Solární systémy Sonnenkraft

V posledních letech roste v zemích západní Evropy i v České republice poptávka po solárních systémech pro ohřev vody, bazénů a vytápění objektů. Vedle růstu cen tradičních zdrojů energie a sílícího ekologického smýšlení obyvatel je výraznou motivací energetická politika jednotlivých vyspělých států. V České republice je největším stimulem růst cen energií a možnost získání nevratné státní dotace na instalaci solárního systému.

V průběhu rozvoje firmy a vývoje Evropského trhu při využívání obnovitelných zdrojů energie firma rozšířila nabídku o sluneční kolektory firmy SONNENKRAFT, která je největším evropským dodavatelem solární techniky.