pict header 1

Úvod

Společnost TRICER-TOP s.r.o. se zabývá ekologickým vytápěním biomasou a obnovitelnými zdroji energie.

line

pict_kotle_atmos_1

Kotle Atmos

Společnost TRICER-TOP je obchodním zastoupením největšího evropského výrobce zplynovacích kotlů Jaroslav Cankař a syn ATMOS a již od počátku vzniku firmy je největším dodavatelem těchto kotlů v České Republice. Sortiment zahrnuje kotle na dřevo, kotle na pelety, kotle na tuhá paliva, zplynovací kotle i kombinované kotle na zplynování dřeva v kombinaci s hořákem na pelety, zemní plyn a ETO.

Kotle - sortiment

Sortiment zahrnuje kotle na dřevo od 15 do 100 kW, kotle na uhlí a dřevo od 18 do 50 kW, kotel na černé uhlí 25-35 kW, kotle na pelety od 4,5 do 45 ( 60 ) kW a kombinované kotle na zplynování dřeva v kombinaci s hořákem na pelety, zemní plyna a ETO ve výkonech od 15 do 35 kW. Výrobky firmy Atmos vzbudily velký zájem mezi uživateli topícími dřevem a instalatéry, pro svou dobrou funkčnost, kvalitu a v neposlední řadě, velice příznivou cenu.

 

Nakoupíte v našem e-shopu »

line

pict_solarni_systemy_1

Solární systémy pro ohřev vody, bazénů a vytápění objektů

V posledních letech roste v zemích západní Evropy i v České republice poptávka po solárních systémech pro ohřev vody, bazénů a vytápění objektů. Vedle růstu cen tradičních zdrojů energie a sílícího ekologického smýšlení obyvatel je výraznou motivací energetická politika jednotlivých vyspělých států. V České republice je největším stimulem růst cen energií a možnost získání nevratné státní dotace na instalaci solárního systému.

Investice do kvalitního solárního systému je výhodná a bez rizika. Špičkový solární systém má životnost 30 a více let. Po naplnění doby návratnosti investice začíná solární systém svému majiteli vydělávat peníze, které by jinak investoval do nákupu energií. Při neustálém zvyšování cen, které je nezbytné, protože klasické zdroje energií se vyčerpávají, roste neustále i částka, kterou solární systém jako výrobce energie vydělá. Tato úvaha je ale podmíněna nákupem kvalitního systému, jehož výrobce nešetří používáním levných materiálů podléhajících stárnutí. Solární kolektory musí být osazeny speciálními bezpečnostními solárními skly, absorbéry s galvanickou cestou nanášenými selektivními povrchy s vysokou absorbtivitou a co nejnižší emisivitou. V celém solárním okruhu musí být použity pouze materiály, které spolu nevytvářejí korozivní prostředí a systém musí být plněn pouze kapalinou vyrobenou k tomuto účelu. Dalším předpokladem dlouhé životnosti je instalace systému a provádění pravidelného servisu odbornou firmou.

 

Solární kolektory Sonnenkraft
V průběhu rozvoje firmy a vývoje Evropského trhu při využívání obnovitelných zdrojů energie firma rozšířila nabídku o sluneční kolektory firmy SONNENKRAFT, která je největším evropským dodavatelem solární techniky.

 

Řídící systémy SOLAR POWER

Základem dobře fungujícího solárního systému je kvalitní a výkonný řídící systém. Řídící systémy dodávané SOLAR POWER CZ, s.r.o. snímají nejen všechny potřebné teploty, ale také intenzitu slunečního svitu, počítají dobu ve stínu a na slunci, vyhodnocují energetické zisky solárního systému a samy rozhodují, kam bude směřována energie ze solárních kolektorů, upraví výkon klasického zdroje tepla a vyřeší co nejefektivnější provoz celého systému. Se složitými kombinacemi solárních a ostatních systémů máme desetileté zkušenosti.

 

Nakoupíte v našem e-shopu »